„Hans Krása byl člověk jemný, lehce dekadentní, společenský příjemný, i když dost plachý.“– Václav Holzknecht, Hudební skupina Mánesa

Hans Krása se narodil roku 1899 v Praze do česko-německé rodiny. V Praze také poté vystudoval skladbu na Německé akademii hudby a divadelního umění u profesora Alexandra Zemlinského. Skladatelské podněty dále sbíral na svých cestách po Německu a Francii. Po svém návratu pracoval jako korepetitor v Novém německé divadle v Praze (dnešní budova Státní opery).

Ve své skladatelské činnosti se věnoval převážně komorní a orchestrální hudbě, největší věhlasu ale dosáhl díky svým dvěma operám: Vorlobung im Traum (Zásnuby ve snu, 1928-30) a zejména dětstké opěře Brundibár (1938-39). Pro smyčcové kvarteto se z jeho tvorby dochoval Smyčcový kvartet a Téma s variacemi pro smyčcové kvarteto.

Židovský původ matky zapříčinil, že byl Hans Krása roku 1942 transportován do terezínského koncentračního tábora, kde byl vůdčím organizátorem uměleckých akcí a pokračoval také ve své skladatelské činnosti. O dva roky později, v říjnu 1944, byl vlakem převezen do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde byl krátce na to popraven v plynové komoře.